tel/fax: 032 269 38 94


Sikagard-700 S

Sikagard-700 S jest jednoskładnikowym materiałem do zabezpieczeń podłoży chłonnych podłoży cementowych. Penetruje w pory podłoża. Ma właściwości hydrofobowe, jednocześnie pozwala na dyfuzję pary wodnej w obu kierunkach.

Karta produktu:Nasi Partnerzy Handlowi: