tel/fax: 032 269 38 94


Sikadur-52 Injection

Sikadur-52 Injection jest stosowany do wzmacniania strukturalnego konstrukcji metodą sklejania siłowego rys i pęknięć, w elementach konstrukcji takich jak: kolumny, belki, fundamenty, ściany, podłogi. Oprócz sklejenia tworzy również skuteczną barierę przeciwko filtracji wody i agresywnych mediów.

 

Pliki:

 Nasi Partnerzy Handlowi: