tel/fax: 032 269 38 94


ESCO-FLUAT

  • Gotowy do użycia roztwór przekształcający szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki) w związki nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne.
  • Nie zawiera ołowiu.
  • Do stosowania na starych murach po skuciu zniszczonych tynków, szczególnie pod tynki renowacyjne i powłoki uszczelniające.

Zużycie: 0,4-0,5 kg/m2 przy dwukrotnym nałożeniu

Opakowania:
25 kg
10 kg
1 kg

 Nasi Partnerzy Handlowi: