tel/fax: 032 269 38 94


ASODUR-SG3

  • Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania i ochrony przed podciąganiem kapilarnym, w wilgotnych podłożach betonowych oraz jastrychach cementowych.
  • Po zagruntowaniu w dalszym etapie można powlekać produktami wykończeniowymi z systemu ASOFLOOR.

Zużycie: ok. 400-670 g/m2 na zabieg

Opakowania:
30 kg (19,74 kg komp. A + 10,26 kg komp. B)
10 kg

 Nasi Partnerzy Handlowi: