tel/fax: 032 269 38 94


SILPASTY

CHARAKTERYSTYKA

SILPASTY otrzymuje się przez zagęszczanie olejów metylosilikonowych napełniaczami.
Mają konsystencję od półpłynnej do stałej, są białe lub lekko opalizujące, nie zawierają zbryleń
i zanieczyszczeń mechanicznych.
Produkowane rodzaje past silikonowych:
SILPASTA ® A o konsystencji wazeliny, lekko tiksotropowa
SILPASTA ® E o konsystencji wazeliny, tiksotropowa
SILPASTA ® EM
SILPASTA ® R o konsystencji półpłynnej
SILPASTA ® Z o konsystencji twardej wazeliny
SILPASTA ® P

W gospodarstwie domowym
Pasty silikonowe znajdują również zastosowanie w gospodarstwie domowym jako środki do:
– konserwacji uszczelek gumowych w samochodach, lodówkach, zamrażarkach,
– konserwacji wyrobów z tworzyw sztucznych,
– maskowania złącz, śrub itp.,
– smarowania elementów trących (np.: szuflady, szlify szklane).

WŁAŚCIWOŚCI

1. Fizykochemiczne


Nazwa wyrobu


Właściwości


Silpasta®A

Silpasta®E

Silpasta®R

Silpasta®EM

Silpasta®Z

Silpasta®P

Gęstość, g/cm3

1,02÷1,04

1,02÷1,04

0,97÷0,99

1,02÷1,04

1,02÷1,04

ok. 2

Penetracja, mm przed urobieniem po urobieniu

200÷260

do 300

180÷220

do 270

-

do 230

-

140÷190

do 300

-

Temperatura pracy, °C

od -40 do +200

od -40 do +200

od -40 do +200

od -40 do +200

od -40 do +200

od -40 do +200

pH wyciągu wodnego

4÷6

4÷6

4÷6

4÷6

4÷6

6,5÷7,5

Stała elektryczna 100Hz

-

2,9

-

2,9

-

-

Tangens kąta strat 100Hz max.

-

0,003

-

0,0006

-

0,05

Oporność skośna 100Hz, Ω•cm, min.

-

1013

-

1014

-

1013

Napięcie przebicia, kV/mm

-

ok. 30

-

ok. 30

-

-

2. Inne
Odporność cieplna past jest wysoka, podobnie jak odporność olejów, z których są otrzymywane. Wytrzymują one długotrwałe ogrzewanie w temperaturze 200 °C , ulegając nieznacznemu tylko zagęszczeniu i wypacaniu oleju.
Odporność chemiczna past jest również wysoka. Są one odporne na działanie tlenu, rozcieńczonego nadtlenku wodoru, rozcieńczonych roztworów kwasów i zasad, amoniaku. Nie rozpuszczają się w olejach mineralnych, alkoholach, glikolu i glicerynie. Pasty nie powodują pęcznienia tworzyw sztucznych i gumy. Stężony kwas siarkowy, fluorowodorowy i alkalia roz-puszczaja pasty, a węglowodory aromatyczne, estry i chlorowco-pochodne organiczne wypłukują
z nich oleje.
Hydrofobowość past jest zbliżona do hydrofobowości olejów silikonowych i zwiększa się po wygrzaniu powierzchni posmarowanych pastą. Dobrze rozsmarowują się po powierzchni metali zwiększając ich odporność na korozję oraz zmniejszając przyczepność.
Sposób użycia: posmarować powierzchnię niewielką ilością pasty.
Okres gwarancji: 18 miesięcy od daty produkcji.
Opakowania:
Metalowe lub z tworzyw sztucznych poj. 50, 30, 5, 1 L

Magazynowanie

Pasty silikonowe należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach
w pomieszczeniach magazynowych suchych w temperaturze od -40 do + 50 °C. Bezpośrednio przed użyciem należy pastę reklimatyzować przez 24 godziny w temperaturze otoczenia.
Atesty PZH

Dane zawarte w niniejszej ulotce przedstawiają aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie. Naszą intencją jest przekazanie użytkownikowi podstawowych informacji dotyczących możliwości zastosowania naszego wyrobu. Użytkownik powinien adaptować dane do własnych potrzeb i możliwości.

 Nasi Partnerzy Handlowi: