tel/fax: 032 269 38 94


FIBROSIL W

CHARAKTERYSTYKA

FIBROSIL W jest wodną emulsją specjalnych olejów silikonowych która, po zmieszaniu z katalizatorem
Fibrosil K przeznaczona jest do impregnacji tkanin.

WŁASNOŚCI

FIBROSIL W jest mlecznobiałą cieczą o słabym zapachu kwasu octowego, mieszającą się z wodą w każdym stosunku natomiast Fibrosil K jest jasnożółtą cieczą również o zapachu kwasu octowego i mieszającą się z wodą w każdym stosunku.

Lp. parametry Fibrosil Fibrosil K
1. Gęstość w 20°C, g/cm3 0,99–1,01 1,105–1,115
2. Zawartość części nielotnych, % 38 – 42 -
3. pH 4,0 – 5,0 5,0 – 6,0
4. Zawartość czynnego wodoru, % 0,30–0,38 -
5. Trwałość po rozcieńczeniu wodą, co najmniej, h 6 -

Zastosowanie

FIBROSIL W przeznaczony jest głównie do impregnacji tkanin z włókien naturalnych, sztucznych lub mieszanych. Może być także stosowany do hydrofobizacji szkła, ceramiki, wełny mineralnej, materiałów sproszkowanych i porowatych.
Na impregnowanej FIBROSILEM W powierzchni (lub włóknach tkaniny) tworzą się pod wpływem ogrzewania cienkie, elastyczne błonki hydrofobowe, przepuszczalne dla gazów.

Instrukcja stosowania

Przygotować roztwór biorąc 10 części emulsji FIBROSIL W i 4 – 6 części katalizatora FIBROSIL K. Skorygować pH kwasem octowym do wartości 4 – 5. Rozcieńczyć wodą miękką do optymalnego stężenia – zarówno ilość dodawanego katalizatora jak i stopień rozcieńczenia należy sprawdzić doświadczalnie, dla konkretnego materiału. Impregnowany materiał zanurzyć w roztworze, usunąć z powierzchni jego nadmiar po czym wygrzać w temperaturze 140 – 160°C przez 4 – 6 minut lub w temperaturze 190 – 200°C przez około 30 sekund. Odpowiednie wygrzanie ma bardzo duży wpływ na uzyskane efekty hydrofobowe.
UWAGA: materiał przeznaczony do impregnacji powinien być pozbawiony śladów alkaliów i środków powierzchniowo czynnych.

Zagadnienia BHP i ppoż
FIBROSIL W jest obojętny fizjologicznie i nie wywiera szkodliwego działania na organizm człowieka; może jednak,
w razie przypadkowego spożycia, wywołać dolegliwości gastryczne. Jest substancją trudnopalną i nie ma własności wybuchowych.
FIBROSIL K nie jest substancją toksyczną, jednak u osób wrażliwych może wywołać podrażnienia skóry i alergie; w razie przypadkowego spożycia może wywołać dolegliwości gastryczne. Jest substancją trudnopalną i nie ma własności wybuchowych.
Opakowania
FIBROSIL W i FIBROSIL K pakowany jest w opakowania z tworzyw sztucznych o pojemności 1, 5, 30 i 200 litrów.
Magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach magazynowych suchych, przewiewnych, w temperaturze od +5 do +300°C. Nie wolno przelewać i przechowywać Fibrosilu W w opakowaniach ocynkowanych.
Okres gwarancji: FIBROSIL W – 6 miesięcy od daty produkcji, FIBROSIL K – 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach własnych i badaniach Instytutu Chemii Przemysłowej
w Warszawie. Opisują one typowe własności i zastosowanie wyrobu, jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

 Nasi Partnerzy Handlowi: