tel/fax: 032 269 38 94


GUMOSIL AD-3

CHARAKTERYSTYKA
GUMOSIL® AD-3 jest dwuskładnikowym elastomerem silikonowym sieciującym w systemie addycyjnym.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY

GUMOSIL AD-3/A GUMOSIL AD-3/B
wygląd lepka ciecz lepka ciecz
barwa opalizujący niebieski
ciężar właściwy w 25°C ok. 1,10 g/cm3 ok. 1,00 g/cm3
lepkość w 25°C max 140 000 mPa s 400 mPa s

Własności mieszanki po wymieszaniu składników
10 ÷ 1

lepkość w 25°C 50 000 mPa s
czas przydatności do użycia w 25°C min 30 minut
czas żelowania w 25°C max 24 godz
czas żelowania w 80°C max 3 godz
twardość po usieciowaniu 35 °Sh A
wydłużenie względne min 350 %
wytrzymałość na rozciąganie min 5,5 MPa
wytrzymałość na rozdzieranie min 18 kN/m

ZASTOSOWANIE
Kauczuk addycyjny w postaci płynnej pasty sieciujący (wulkanizujący) w temperaturze pokojowej na gumę pod wpływem katalizatora. Czas sieciowania może być skrócony, stosując wyższą temperaturę (zmianie mogą ulec parametry fizykochemiczne – możliwy większy skurcz, wyższa twardość).
Kauczuk po usieciowaniu przemienia się w mocny i elastyczny materiał wytrzymały na rozrywanie i rozdzieranie. Doskonale sprawdza się do wyrobu bardzo elastycznych, skomplikowanych form do wykonywania reprodukcji elementów z gipsu, betonu czy żywic chemoutwardzalnych.

Przygotowanie kompozycji:

etap I

etap II

etap III

100 cz. wag. GUMOSIL AD-3/A

konsystencja płynnej pasty

konsystencja tixotropowa
niepłynna

10 cz. wag. GUMOSIL AD-3/B
0,2 cz. wag. GUMOSIL AD/C

Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem w podanych proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Po zmieszaniu zaleca się odpowietrzenie kompozycji w komorze próżniowej, celem usunięcia powietrza z masy elastomerowej. Zalecane podciśnienie, około 20 mmHg (- 0,96 kPa), czas około 3 min.
Jeżeli używany jest składnik tixotropujący Gumosil AD/C odpowietrzenie nie jest konieczne.

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +25°C.
Okres gwarancji:
Stabilność GUMOSIL-u AD-3 wynosi minimum 12 miesięcy od daty produkcji.
Opakowania: 1, 5, 15, 50 l.

Bezpieczeństwo
Produkt nie wykazuje jakiegokolwiek zagrożenia. Nie podlega przepisom ADR/RID.

Informacje producenta
Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.

 Nasi Partnerzy Handlowi: