tel/fax: 032 269 38 94


POLASTOSIL M-60, M-2000

SILIKONOWE KAUCZUKI DWUSKŁADNIKOWE

DO CELÓW ELEKTROTECHNICZNYCH

Polastosil® M-60

Polastosil® M-2000

CHARAKTERYSTYKA

POLASTOSIL® M-2000 i POLASTOSIL ®M-60 są płynnymi dwuskładnikowymi kauczukami silikonowymi utwardzanymi w temp. pokojowej pod wpływem KATALIZATORA OL-1. Kauczuki te stosowane są do zabezpieczania układów elektrycznych i elektronicznych ( m.in. małych silników, układów tranzystorowych) przed wpływami czynników zewnętrznych takich jak: wilgoć, kurz, pył, opady atmosferyczne itp.

DANE TECHNICZNE (przed usieciowaniem)

Właściwości

POLASTOSIL® M-2000

POLASTOSIL® M-60

konsystencja

ciecz

płynna pasta

Kolor

transparentny

jasnoszary

Lepkość (cP) *

2000 ± 500

30 000 ± 60 000

pH

6 do 8

nie mniej niż 4,5

Dawka katalizatora OL-1 (% wagowy)

8

5

 

* Lepkość Polastosil®-u M-60 można obniżyć poprzez dodanie ( maksymalnie do 10% ) rozcieńczalnika Polastosil® M-500 lub Polastosil ®M-200, natomiast Polastosil ®M-2000 można mieszać z wyżej wymienionymi rozcieńczalnikami w dowolnych proporcjach.

PRZYGOTOWANIE KOMPOZYCJI

Proces zabezpieczania układów polega na przygotowaniu kompozycji zalewowej, zalaniu nią układu następnie jego sezonowaniu przez około 100 godzin w temperaturze pokojowej.

Etapy przygotowania masy zalewowej:

  1. Odważyć POLASTOSIL® M-2000 lub POLASTOSIL ®M-60 w czystym i suchym naczyniu (np. z tworzywa sztucznego) o objętości 5 razy większej od objętości odważanego kauczuku.

Uwaga! Nie zaleca się jednorazowo odważania dużych porcji kauczuku, gdyż może to być powodem wydłużenia poszczególnych czasów operacji, tzn. czasu mieszania składników ( kauczuku z katalizatorem), czasu odpowietrzania kompozycji, czasu zalewania układu przygotowaną masą, co w konsekwencji może doprowadzić do utwardzenia się kompozycji w naczyniu, w którym jest ona przygotowywana.

  1. Odważyć zalecaną dawkę katalizatora OL-1.

Zaleca się umieszczenie tak przygotowanej kompozycji w komorze próżniowej ( 30-60 mm Hg ) celem jej odpowietrzenia. Podczas tego zabiegu, który powinien trwać krótko ( nie przekraczać 5 minut) , kompozycja najpierw pieni się i zwiększa swoją pierwotną objętość do ok.5 razy, następnie wraca do objętości macierzystej ( wyjściowej) – gdy to nastąpi należy wyłączyć próżnię i wyjąć z komory naczynie z kompozycją gotową do użycia.

  1. Wymieszać dokładnie składniki, tak aby katalizator został równomiernie rozprowadzony w całej masie, ponieważ od tego zależy jakość wykonanego zabezpieczenia. Zaleca się umieszczenie tak przygotowanej kompozycji w komorze próżniowej ( 30-60 mm Hg ) celem jej odpowietrzenia ( dotyczy to głównie Polastostosilu M-60). Podczas tego zabiegu, który powinien trwać krótko ( nie przekraczać 5 minut), kompozycja najpierw pieni się i zwiększa swoją pierwotną objętość do ok.5 razy, następnie wraca do objętości poprzedniej ( wyjściowej) – gdy to nastąpi należy wyłączyć próżnię i wyjąć z komory naczynie z kompozycją gotową do zalania danego układu. Układ zalewać odpowietrzoną kompozycją.

Zabezpieczanie układów

Przed przystąpieniem do zalewania układu należy go oczyścić , odtłuścić i wysuszyć. W celu m.in. zwiększenia adhezji kompozycji do podłoża należy układ pokryć silikonowym podkładem o nazwie PODKŁAD S-1 i suszyć w temperaturze pokojowej przez około 1 h.

Tak przygotowany układ należy umieścić w obudowie lub formie i zalać kompozycją silikonową, po czym pozostawić układ otwarty do usieciowania, a następnie 100 godzin sezonowania w temp. pokojowej. Cyrkulacja powietrza jest bardzo ważna, ponieważ w czasie sieciowania wydziela się alkohol etylowy, który musi być uwolniony z utwardzonej masy, w przeciwnym razie może wystąpić niekorzystne zjawisko rewersji (miejscowe niedosieciowanie zalewy).


WŁASNOŚCI kauczuków elektroizolacyjnych ( po usieciowaniu )

 

Lp.

Parametr Jednostka POLASTOSIL
M-2000
POLASTOSIL M-60
1. Gęstość w 25oC ok.

[g/cm3 ]

ok. 0,97

ok. 1,2

2. Lepkość w 25oC

[cP] (mPa.s)

2000 ± 500

45000 ± 1500

3. Twardość

ShA

30

65

4. Zawartość cz. lotnych, max [%] 3
3
5. Czas przydatności liczony od momentu
dodania 5-8 cz. wag. Katalizatora OL-1
(na 100 cz. wag. Polastosilu), min.

[min]

30

30

6. Czas żelowania liczony od momentu
dodania 5-8 cz. wag. Katalizatora OL-1
(na 100 cz. wag. Polastosilu), max.

[godz.]

48

24

7. pH wyciągu wodnego

7 ± 1

powyżej 4,5

8. Oporność właściwa skrośna w temp. 20±5oC i wilg. wzgl. powietrza 65±5%, min.

[om.cm]

1 x 1012

1 x 1013

9. Oporność właściwa powierzchniowa
w temp. 20±5oC i wilg. wzgl. powietrza 65±5%, min.

[om]

1 x 1013

1 x 1013

10. Współczynnik stratności dielektrycznej (tg δ) przy częstotliwości 106 Hz, max.

0,005

0,015

11. Przenikalność dielektryczna przy częstotliwości 106 Hz, min.

3

3

12. Wytrzymałość dielektryczna w temp. 20±5oC i wilg. wzgl. powietrza 65 ±5%, min.

[kV/mm]

10

15

13. Odporność termiczna

[°C]

od -50 do +200°C

od -50 do +200°C

14. Odporność na prądy pełzające wg normy PN-EN 60112:2003 (CTI)

[V]

600

600

 

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych w temperaturze nie wyższej niż 30 °C.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji

Opakowanie:

Polastosil M-2000: 60 kg, 30 kg, 5 kg, 1 kg,

Polastosil M-60: 50 kg, 15 kg, 5 kg, 1 kg

Katalizator OL-1: 4,5 kg, 0,9 kg, 0,1 kg

Atesty:

Kauczuki: HK/B/0018/01/2010
Katalizator: HK/B/0018/03/2010

Uwagi producenta:

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.


 Nasi Partnerzy Handlowi: