tel/fax: 032 269 38 94


CHAPDUR PREMIX

Mieszanki twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych. Gotowe do użycia mieszanki na bazie cementu, wypełniaczy mineralnych, domieszek i pigmentów, o składzie zapewniającym odpowiednią urabialność i odporność mechaniczną. Do wykonywania twardych, mineralnych, zacieranych posadzek (tzw. „powierzchniowo utwardzanych”) o grubości 2 -3 mm w budownictwie przemysłowym, handlowym i ogólnym

Karta produktu:Nasi Partnerzy Handlowi: