tel/fax: 032 269 38 94


SikaMiniPack

Szybkowiążąca, gotowa do użycia zaprawa cementowa do montażu i szybkich napraw.
Karta produktu:Nasi Partnerzy Handlowi: