tel/fax: 032 269 38 94


SikaGrout-311 / -314 / -318

Samorozlewne, ekspansywne materiały podlewkowe na bazie cementu o różnym uziarnieniu.

Karta produktu:Nasi Partnerzy Handlowi: