tel/fax: 032 269 38 94


Sikadur12 Pronto

Sikadur12 Pronto jest dwuskładnikową, samorozlewną, szybkosprawną zaprawą na bazie reaktywnych żywic akrylowych.
Karta produktu:Nasi Partnerzy Handlowi: