tel/fax: 032 269 38 94


SikaRepair-20

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego reprofilowania i wyrównywania chropowatych powierzchni betonowych.

 

Pliki:

 Nasi Partnerzy Handlowi: