tel/fax: 032 269 38 94


SikaRepair-13

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego wypełniania ubytków na warstwie sczepnej SikaRepair-10

 

Pliki:

 Nasi Partnerzy Handlowi: