tel/fax: 032 269 38 94


SikaRep

Jednoskładnikową, cementowa zaprawa do napraw elementów betonowych. W jej skład wchodzą specjalne spoiwa cementowe, wyselekcjonowane kruszywa, mikrokrzemionka, włókna i domieszki.

Karta produktu:Nasi Partnerzy Handlowi: