tel/fax: 032 269 38 94


SikaMonoTop-620 Rapid / -625 Rapid

Jednoskładnikowe szpachlówki typu PCC (na bazie cementu modyfikowane polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki przeznaczone do wyrównywania nowych i naprawionych powierzchni betonu. Sika MonoTop-620 Rapid – szpachlówka gruboziarnista (do 0,5 mm) Sika MonoTop-625 Rapid – szpachlówka drobnoziarnista (do 0,3 mm)

 

Pliki:

 Nasi Partnerzy Handlowi: