tel/fax: 032 269 38 94


Sikagard-545 W Elastofill

 

Sikagard

®

-545 W Elastofill jest elastyczną miedzywarstwą na bazie dyspersji

kopolimeru akrylowego. Jest częścią systemu powłokowego składającego się z:

- Sikagard

®

-551 S Elastic Primer (rozpuszczalnikowy) lub

- Sikagard

®

-552 W Aquaprimer (wodny) jako zagruntowanie

- Sikagard

®

-545 W Elastofill jako miedzywarstwa

- Sikagard

®

-550 W Elastic jako warstwa nawierzchniow

Karta produktu:Nasi Partnerzy Handlowi: