tel/fax: 032 269 38 94


SikaCemGunit 133

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa naprawcza o specjalnie dobranym łamanym kruszywie, z dodatkiem mikrokrzemionki i polimerów, przeznaczona do nanoszenia przez torkretowanie metodą suchą. Materiał uzupełnia system naprawczy SikaMonoTop 600.

 

Pliki:

 Nasi Partnerzy Handlowi: