tel/fax: 032 269 38 94


Sika Baudispersion

Do modyfikacji właściwości mieszanek betonowych, zapraw, tynków itp. Produkt posiada olbrzymie spektrum zastosowań: jako dodatek polimeryzujący do betonów  konstrukcyjnych (np. posadzkowych), jako składnik polimerowy zapraw typu PCC, warstw sczepnych między nowym i starym betonem, modyfikacji właściwości tynków, szpachlówek, zapraw do spoinowania i wielu innych rodzajów mieszanek mineralnych na bazie cement

 

Pliki:

 Nasi Partnerzy Handlowi: