tel/fax: 032 269 38 94


LITOXIL

to gotowy do użycia ciekły impregnat do betonu, wytworzony na bazie związków litu i przeznaczony zarówno do betonów świeżo położonych jak  i znajdujących się w trakcie eksploatacji (bez względu na ich wiek).  Ten wodny roztwór  (między innymi krzemianu litu) ma właściwości poprawiające i modyfikujące strukturę powierzchni posadzki poprzez jej zagęszczanie  i utwardzanie. Utwardzacz LITOXIL reaguje ze związkami wapnia w betonie, budując silnei bardzo stabilne struktury krzemianowe. Związki te blokują mikro pory w betonie, a praktycznie eliminują możliwość migracji wilgoci w mieszance betonowej.

 

 

Pliki:

 Nasi Partnerzy Handlowi: