tel/fax: 032 269 38 94


LITOCONS

jest wysokowydajnym, skoncentrowanym środkiem do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni betonowych, wyprodukowanym na bazie krzemianu litu. Ten płynny preparat reaguje z wodorotlenkiem wapnia – wytwarzającym się w procesie dojrzewania betonu i „wypływającym” na powierzchnię płyty betonowej w czasie jej eksploatacji – tworząc krzemian wapnia czyli twardą frakcję betonu. Pozostawienie niezwiązanego wodorotlenku umożliwia jego reakcję z zawartym w powietrzu dwutlenkiem węgla i wytwarzanie węglanu wapnia tj. miękkiego związku chemicznego powodującego pylenie posadzki.

 

Pliki:

 Nasi Partnerzy Handlowi: