tel/fax: 032 269 38 94


Trójtlenek antymonu

Trójtlenek antymonu (Antimony trioxide, Antymon(tri)oxid) – używany jest jako surowiec do produkcji szkła – środek klarujący i odbarwiający. Trójtlenek antymonu znajduje również zastosowanie w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych.

Sprzedaż – Worki papierowe z wkładką polietylenową zawierające 25kg substancji.
Worki układane są na drewnianych paletach o wymiarach 80x120cm lub 100x120cm w ilości 1000kg i opasane są folią ściągającą.
Na opakowaniu znajdują się wszystkie istotne informacje zgodne z aktualnymi aktami prawnymi.
Przechowywać – Szczelne opakowania przechowywać w suchych pomieszcze-niach.
Temperatura przechowywania: bez ograniczeń. Chronić przed światłem.

Środki ostrożności – wymagane do przeciw-działania zagrożeniom -
Substancja pylista – pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Substancja niepalna – nie wymaga dodatkowej ochrony przeciwpożarowej.
W procesie realizacji wyrobu – zapewnia się spełnienie wymagań niniejszej specyfikacji.
Zgodność wymagań określonych przez klienta w zamówieniu, z niniejszą specyfikacją, upoważnia do przyjęcia jego zamówienia do realizacji. W każdym przypadku, gdy klient zmienia wymagania, specyfikację należy dostosować do zmienionych wymagań i przed ich przyjęciem, w procesie przeglądu wymagań dotyczących wyrobu (proces 7.2.2 systemu zarządzania jakością), określić możliwość ich spełnienia.Nasi Partnerzy Handlowi: